Home

Hur långt har ni kommit i ert kvalitetsarbete?

SS872500

Ni känner säkert till den nya normgivande svenska standarden (SS 872500:2015) för kvalitetssäkring inom äldreomsorg och hemtjänst.

 

Standarden har tagits fram i syfte att hjälpa er att uppfylla alla lagkrav och de individuella önskemål som kan ställas på er som verksamma inom detta område.

 

Ett väl genomtänkt och certifierat kvalitetssystem utgör grunden för trygga medarbetare, nöjda kunder och anhöriga.

 

Samtidigt som ni får en kvalitetsstämpel på ert arbete innebär det också att ni kan sova tryggt om natten, förvissade om att ni har ett system på plats för att hantera alla oförutsedda händelser.

Q4Care hjälper er med implementering

eller integrering av SS 872500:2015

i er verksamhet!